Als Stichting Pensioenfonds VNU i.l. verwerken wij uw persoonsgegevens. Met deze gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om. Om uw privacy te waarborgen worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en goed beveiligd. Stichting Pensioenfonds VNU i.l. houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring:

In deze privacyverklaring leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij in het kader van onze pensioenactiviteiten verwerken en hoe wij daarmee omgaan. U leest daarnaast hoe u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook leest u meer over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens.