15 juli 2019In de nieuwsbrief van juli 2019 leest u wat een buy-out voor u gaat betekenen en lichten wij toe welke formele stappen in het buy-out proces moeten worden gezet.

1 juli 2019In de nieuwsbrief van januari 2019 hebben wij u geïnformeerd dat een eventuele buy-out op zijn vroegst 1 juli 2019 zal plaatsvinden, maar dat het ook later kan worden. Het bestuur neemt geen overhaaste beslissingen en vindt het belangrijk dat de besluitvorming zorgvuldig verloopt, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen. Op dit moment is er nog geen besluit genomen over een mogelijke buy-out en een eventuele liquidatie van het pensioenfonds. Het pensioenfonds is nog steeds in gesprek met meerdere verzekeraars inzake een mogelijke buy-out.

In de tussentijd werkt de werkgever samen met de ondernemingsraad aan een nieuwe pensioenregeling voor de huidige werknemers die pensioen opbouwen bij Pensioenfonds VNU. De verwachting is dat de nieuwe regeling pas in de loop van de tweede helft van 2019 van start kan gaan.

31 januari 2019In de nieuwsbrief van januari 2019 staat onder andere informatie over de toekomst van het pensioenfonds, de mogelijkheid van een buy-out en gesprekken tussen de OR en de werkgever over een mogelijke nieuwe pensioenregeling.

31 augustus 2018In de nieuwsbrief van augustus 2018 staat onder andere informatie over de toekomst van het pensioenfonds.