Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel is terug te vinden in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit: