Aegon Asset Management, de vermogensbeheerder van het pensioenfonds, houdt zich aan de ‘Principles for Responsible Investment’ (PRI), een initiatief van de Verenigde Naties uit 2011. Er wordt bij de beleggingen bewust rekening gehouden met de invloed van milieu-, sociale-, en bestuurlijke factoren. Ook werkt Aegon samen met gespecialiseerde bureaus voor informatie en advies en worden alle activiteiten ‘gemonitord’ door de Commissie Verantwoord Beleggen.

Bedrijven, waarvan is aangetoond dat ze mensenrechten op ernstige wijze schenden, controversiële wapens produceren, ernstige milieuschade aanbrengen of veroordeeld zijn voor corruptie komen in aanmerking voor uitsluiting. Voor zover mogelijk gaat Aegon met deze bedrijven een actieve dialoog aan om ze tot ander gedrag te bewegen. Levert deze dialoog niet het gewenste resultaat op, dan gaat Aegon over tot uitsluiting van het bedrijf.

Voor meer informatie over het ‘Beleid Verantwoord Beleggen’, zie de website van Aegon. U vindt daar ook de ‘Code of conduct’ (gedragscode), die Aegon toepast, en een lijst van uitgesloten bedrijven en landen.

Het bestuur van het pensioenfonds staat achter de gehanteerde principes en het door de vermogensbeheerder gevoerde beleid op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.