Hoe is onze financiële positie?

De financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan wat de verhouding is tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds. De bezittingen zijn vooral de beleggingen van het fonds. Het betalen van pensioenen nu en in de toekomst noemen we de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds precies genoeg bezittingen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Actuele en beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad wordt per het einde van iedere maand berekend. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

De actuele dekkingsgraad was eind november 2019 nog circa 127%, er was dus een reserve van circa 27%. In december 2019 heeft het pensioenfonds het grootste deel van de reserves gebruikt om een gegarandeerd pensioen en een gegarandeerde jaarlijkse toekomstige verhoging van het pensioen (indexaties) in te kopen bij Aegon. Hierdoor is de actuele dekkingsgraad per 31 december 2019 flink gedaald naar circa 103%. Dat is geen probleem, er zijn immers minder reserves nodig omdat Aegon de toekomstige indexatie garandeert.

Door de daling van de actuele dekkingsgraad per 31 december 2019 is uiteraard ook het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden gedaald. De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019 bedraagt 125%. De beleidsdekkingsgraad zal in 2020 blijven dalen omdat er iedere maand een actuele dekkingsgraad van circa 103% bijkomt, waardoor het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden steeds verder omlaag gaat.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

Ieder pensioenfonds moet minimaal een wettelijk vereiste minimum dekkingsgraad aanhouden om een buffer te hebben voor slechtere tijden. Het vereiste minimum verschilt per pensioenfonds en is afhankelijk van hoeveel risico een pensioenfonds neemt en loopt. Omdat Aegon de pensioenen in de toekomst verhoogt, hoeft het pensioenfonds nog maar 1% buffer aan te houden, dit komt overeen met een minimale dekkingsgraad van 101%. De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds VNU is ongeveer 103% en ligt daar dus boven.


In onderstaande tabel hebben wij tot en met 2019 de beleidsdekkingsgraad weergegeven. Vanaf 2020 is in de tabel de actuele dekkingsgraad vermeld, omdat dit u een beter beeld geeft tussen de aan te houden buffer van 1% en de werkelijke reserve van het pensioenfonds.

Dekkings­graden2020201920182017201620152014
31 december-125,0%129,7%127,2%121,4%121,4%119,9% *
30 november-126,9%129,9%126,8%121,3%121,3%-
31 oktober-127,2%129,9%126,3%121,2%121,2%-
30 september-127,4%129,8%125,8%121,2%121,0%-
31 augustus-127,8%129,6%125,2%121,0%121,1%-
31 juli-128,2%129,4%124,8%120,9%121,0%-
30 juni103,3%128,6%129,1%124,3%121,0%120,8%-
31 mei103,3%128,6%128,9%123,8%121,2%120,6%-
30 april103,3%128,9%128,6%123,3%121,2%120,4%-
31 maart103,4%129,1%128,3%122,9%121,2%120,2% *-
28/29 februari103,0%129,2%128,0%122,4%121,3%120,0% *-
31 januari103,0%129,4%127,6%121,8%121,4%119,9% *-

* Deze dekkingsgraden zijn naar aanleiding van het jaarwerk gecorrigeerd.
De definitieve dekkingsgraden zijn weergegeven.