Ernst&Young Accountants controleert de pensioenadministratie, de financiële administratie en het jaarverslag van het fonds. Ernst&Young Actuarissen controleert jaarlijks de voorziening pensioenverplichtingen.

Pensioenfondsen vallen onder het toezicht van ‘De Nederlandsche Bank’ (DNB) waar het gaat om hun financiële gezondheid en om de geschiktheid van bestuurders. De ‘Autoriteit Financiële Markten’ (AFM) houdt toezicht op het gedrag en de integriteit van pensioenfondsbestuurders en de communicatie over pensioen. Daarnaast vallen pensioenfondsen voor bepaalde onderwerpen ook onder het toezicht van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens.