Organisatie

Op 9 juli 2020 is het pensioenfonds in liquidatie getreden. Per deze datum zijn de bestuursleden benoemd als vereffenaars. De hieronder genoemde bestuursleden / vereffenaars zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de liquidatie van Pensioenfonds VNU i.l.: