RiskCo Administrations B.V. verzorgt, onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur, de pensioenadministratie en de financiële administratie van het fonds, zorgt voor de uitbetaling van ingegane pensioenen, stelt de voorziening pensioenverplichtingen vast en maakt het jaarverslag en rapportages voor De Nederlandsche Bank.