Vertrek directeur

Erik le Grand, die sinds 2002 als directeur/secretaris voor onze Stichting Pensioenfonds VNU actief was, heeft Nielsen per eind oktober j.l. verlaten. Het bestuur is de heer Le Grand zeer erkentelijk voor de deskundige en betrokken wijze, waarop hij al die jaren de functies van directeur en secretaris van het fonds heeft ingevuld.