Wijzigingen in bestuur en verantwoordingsorgaan

Binnen het bestuur en het verantwoordingsorgaan hebben de volgende wisselingen plaatsgevonden:

Mutaties in het bestuur:

  • De heer A.A.M. (Louis) van Rossum is in verband met de beëindiging van zijn dienstverband met Nielsen per 1 december 2013 afgetreden als bestuurslid namens de werknemers. Mevrouw M. (Marieke) van ’t Riet is gekozen als nieuw bestuurslid namens de werknemers. De benoeming van mevrouw Van ’t Riet heeft officieel plaatsgevonden op 15 april 2014 na goedkeuring door toezichthouder de Nederlandsche Bank.

Mutaties in het verantwoordingsorgaan:

  • Na de overstap van mevrouw Van ’t Riet van het verantwoordingsorgaan naar het bestuur wordt zij in het verantwoordingsorgaan opgevolgd door de heer H. (Hein) van der Putten.
  • Ultimo 2013 is de heer B.E. van der Werf in verband met de beëindiging van zijn dienstverband bij Nielsen afgetreden als lid van het verantwoordingsorgaan van werkgeverszijde. De werkgever heeft mevrouw I. (Ingeborg) van ’t Woud benoemd als zijn opvolger.
  • Per 1 juli 2014 is de heer A. (Bert) van der Bree permanent lid geworden van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. De heer Van der Bree was eerst plaatsvervangend lid. Het Verantwoordingsorgaan bestaat nu uit vier permanente leden.

Onder het kopje ‘Over ons’ en daarna ‘Hoe zijn wij georganiseerd’ vindt u een profiel van alle huidige leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan.