Risicobereidheidsonderzoek: wat vindt u belangrijk voor uw pensioen?

Onlangs heeft u van het bestuur een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het risicobereidheidsonderzoek. Met dit onderzoek beoogt het bestuur inzicht te krijgen in de risicohouding en het risicodraagvlak van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds.

De uitkomsten van dit onderzoek stellen het bestuur in staat om het gevoerde beleid te toetsen aan uw voorkeuren en daarop af te stemmen.

Het bestuur vindt dit onderzoek naar uw mening heel belangrijk. Een grote respons maakt dat wij meer kunnen doen met de uitkomsten en helpt het bestuur nog beter de besluitvorming af te stemmen op uw voorkeuren. Deelname aan het onderzoek is dus ook voor u van belang. Het bestuur hoopt dan ook op uw deelname en dankt u bij voorbaat voor uw medewerking. U kunt deelnemen aan het onderzoek door de clicken op onderstaande link en in te loggen met uw persoonlijke inlogcode.

Ga naar het risicobereidheidsonderzoek