Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2021
Nieuwsbrief september 2020
Nieuwsbrief april 2020
Nieuwsbrief december 2019

Het laatste nieuws

Effect economische mee- en tegenvallers vanaf dit jaar zichtbaar op uw Uniform Pensioenoverzicht

Deze maand worden de Uniform Pensioenoverzichten (UPO) verstuurd. Daarop is dit jaar voor het eerst te zien wat het effect van economische mee- en tegenvallers is op uw pensioen.
U vindt dit op uw UPO onder het kopje "Wat als het mee- of tegenzit?" Meer uitleg over de genoemde bedragen vindt u in onderstaand document:

Indexatie per 1 januari 2020

De pensioenen zijn per 1 januari 2020 als volgt verhoogd:

  • Huidige werknemers2,49%
  • Voormalige werknemers1,73%
  • Pensioengerechtigden1,73%

Daarnaast hebben de huidige werknemers een eenmalige verhoging ontvangen van 3,2% als compensatie voor het verwachte toekomstige verschil tussen looninflatie en prijsinflatie.

De verhoging wordt betaald uit de financiële middelen van het pensioenfonds. Omdat de financiële positie van het pensioenfonds op dit moment goed is, heeft het bestuur kunnen besluiten dat de verhoging 100% bedraagt van de stijging van de prijzen c.q. de lonen.

Voor het vaststellen hoeveel de prijzen c.q. de lonen het afgelopen jaar zijn gestegen kijkt het pensioenfonds naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf 1 januari 2021 wordt het pensioen door Aegon ieder jaar verhoogd op basis van de Europese prijsinflatie. Hiervoor wordt de HICPxT-index gebruikt (HICPxT staat voor Harmonised Index of Consumer Prices ex Tobacco, referentieperiode oktober -oktober).