Beste pensioengerechtigde,Welkom bij Stichting Pensioenfonds VNU! Als pensioen­gerechtigde ontvangt u een pensioen van ons pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioen, inclusief AOW en pensioen van eventuele andere werkgevers.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u hier.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. In laag 3 staan alle belangrijke documenten van het pensioenfonds zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

  • Bent u met pensioen? Dan ontvangt u ouderdomspensioen.

   Meer informatie
  • Voor partners van gepensioneerden is er een partnerpensioen als de gepensioneerde overlijdt.

   Meer informatie
  • Voor kinderen van gepensioneerden is er een wezenpensioen als de gepensioneerde overlijdt.

   Meer informatie
  • Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het op u van toepassing zijnde pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling Niet?

  • Als u niet meer bij één van de ondernemingen van Nielsen in Nederland werkt, is er voor uw partner geen aanvullend tijdelijk partnerpensioen meer verzekerd.

   Meer informatie
 • Hoe bouwt u pensioen op?

  Als pensioengerechtigde bouwt u geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds VNU.

 • Welke keuzes heeft u zelf?

  Het pensioenreglement biedt een aantal keuzes, zoals uitstel of vervroegen van de pensioendatum en het ruilen van partnerpensioen in ouderdomspensioen. Deze keuzes konden op de pensioendatum worden gemaakt. Omdat u reeds pensioen ontvangt zijn deze keuzemogelijkheden niet meer op u van toepassing.

 • Hoe zeker is uw pensioen?

  • De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

   Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de stijging van de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

   • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

   • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

   • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

   Meer informatie
  • Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.

   De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen per 1 januari voor pensioengerechtigden als volgt geïndexeerd:

    Indexatie NMRStijging van de prijzenIndexatie overigStijging van de prijzen
   2019 1,68% 1,68% 1,68% 1,68%
   2018 1,34% 1,34% 1,34% 1,34%
   2017 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%
   2016 0,27% 0,27% 0,41% 0,41%

   Deze percentages zijn van toepassing als u reeds pensioen ontvangt. Als u werknemer bent bij Nielsen, kijkt u dan hier.

   Meer informatie
  • Als we een tekort hebben, zal het pensioenfonds in eerste instantie een beroep doen op de uitvoeringsovereenkomst tussen Nielsen en het pensioenfonds. Op grond van deze overeenkomst is Nielsen verantwoordelijk voor alle tekorten van het fonds. Daarnaast kunnen we – indien nodig - ëën of meer van deze maatregelen nemen:

   • Aanpassing van het beleggingsbeleid.

   • Uw pensioen wordt niet meer (volledig) geïndexeerd.

   • De premie voor deelnemers gaat omhoog.

   • De pensioenopbouw voor deelnemers wordt lager.

   • In het uiterste geval verlagen wij uw pensioen.

   Meer informatie
 • Welke kosten maken wij?

  • Stichting Pensioenfonds VNU maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

   • Kosten voor de administratie, controle en advies.

   • Kosten om het vermogen te beheren.

   Meer informatie
 • Wanneer moet u in actie komen?

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl