Beste gewezen deelnemer,Welkom bij Stichting Pensioenfonds VNU! Als gewezen deelnemer heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij ons pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioen, inclusief AOW en pensioen van eventuele andere werkgevers.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u hier.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. In laag 3 staan alle belangrijke documenten van het pensioenfonds zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

  • Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

   Meer informatie
  • Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen.

   Meer informatie
  • Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen.

   Meer informatie
  • Als u arbeidsongeschikt bent geworden tijdens de pensioenopbouw bij Stichting Pensioenfonds VNU, dan is uw pensioenopbouw mogelijk ook na uw uitdiensttreding (gedeeltelijk) doorgegaan, zonder dat u zelf premie betaalt.

   Meer informatie
  • Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het op u van toepassing zijnde pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling Niet?

  • Als u niet meer bij één van de ondernemingen van Nielsen in Nederland werkt, is er voor uw partner geen aanvullend tijdelijk partnerpensioen meer verzekerd.

   Meer informatie
  • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

   Meer informatie
 • Hoe bouwt u pensioen op?

  Als gewezen deelnemer bouwt u geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds VNU.

 • Welke keuzes heeft u zelf?

  • U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

   Meer informatie
  • Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan bij uitdiensttreding of op de pensioendatum.

   Meer informatie
  • Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op de pensioendatum.

   Meer informatie
  • Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u als u eerder met pensioen wil 6 weken voor de gewenste pensioendatum aanvragen. Als u later met pensioen wilt gaan moet u dit 6 maanden voor de standaard pensioendatum aanvragen.

   Meer informatie
  • Wilt u beginnen met een hoger pensioen en na een aantal jaar een lager pensioen? Dat kan op de pensioendatum. Dit moet u 6 weken voor de pensioendatum aanvragen.

   Meer informatie
 • Hoe zeker is uw pensioen?

  • De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

   Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de stijging van de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

   • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

   • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

   • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

   Meer informatie
  • Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.

   De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen per 1 januari voor gewezen deelnemers als volgt geïndexeerd:

     Indexatie NMR Stijging van de prijzen Indexatie overig Stijging van de prijzen
   2019 1,68% 1,68% 1,68% 1,68%
   2018 1,34% 1,34% 1,34% 1,34%
   2017 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%
   2016 0,27% 0,27% 0,41% 0,41%

   Deze percentages zijn van toepassing als u niet meer in dienst bent bij Nielsen. Als u werknemer bent, kijkt u dan hier.

   Meer informatie
  • Als we een tekort hebben, zal het pensioenfonds in eerste instantie een beroep doen op de uitvoeringsovereenkomst tussen Nielsen en het pensioenfonds. Op grond van deze overeenkomst is Nielsen verantwoordelijk voor alle tekorten van het fonds. Daarnaast kunnen we - indien nodig - één of meer van deze maatregelen nemen:

   • Aanpassing van het beleggingsbeleid.

   • Uw pensioen wordt niet meer (volledig) geïndexeerd.

   • De premie voor deelnemers gaat omhoog.

   • De pensioenopbouw voor deelnemers wordt lager.

   • In het uiterste geval verlagen wij uw pensioen.

   Meer informatie
 • Welke kosten maken wij?

  • Stichting Pensioenfonds VNU maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

   • Kosten voor de administratie, controle en advies.

   • Kosten om het vermogen te beheren.

   Meer informatie
 • Wanneer moet u in actie komen?

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl