Einde Pensioenfonds VNU

Stichting Pensioenfonds VNU bestaat niet meer. DNB heeft het toezicht beeindigd en het fonds is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In het liquidatieverslag legt het voormalige bestuur (de vereffenaars) verantwoording af over de hele overstap naar Aegon die alle pensioenen van Pensioenfonds VNU heeft overgenomen.

De pensioenregeling van de werknemers van Nielsen is vanaf 1 januari 2020 ondergebracht bij BeFrank. Werknemers kunnen voor vragen over hun pensioenopbouw vanaf 1 januari 2020 bij BeFrank terecht.

Het voormalige bestuur heeft vóór de opheffing van het fonds een toezichtcommissie ingesteld. Deze toezichtcommissie heeft als taak om nog circa twee jaar een oogje in het zeil te houden. De commissie beoordeelt of alles inderdaad gaat zoals we met Aegon hebben afgesproken.

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met Aegon.

De overstap naar Aegon

September 2021: Aegon heeft de inhaalindexatie helemaal verwerkt

Deelnemers die een indexatie­achterstand hebben opgelopen in de periode 2009 - 2014, ontvangen een éénmalige verhoging van hun pensioen. Daarmee is deze indexatie­achterstand gerepareerd. We hebben in onze nieuwsbrief van januari 2021 aangegeven dat we dit zouden doen. Deze verhoging keren we met terugwerkende kracht uit per 1 januari 2019.

Aegon heeft deze verhoging inmiddels helemaal in haar administratie verwerkt. Daarom hebben de betreffende pensioen­gerechtigden met een indexatie­achterstand, in september 2021 van Aegon een nabetaling ontvangen. Die geldt voor de periode vanaf 1 januari 2021. In december 2020 hebben de betreffende pensioen­gerechtigden al een nabetaling van ons ontvangen over de periode 2019-2020.

Heeft u hier vragen over?

Neem dan contact op met Aegon.

Indexatie van uw pensioen

Aegon verhoogt uw pensioen op basis van de Europese consumentenprijzen. Om te bepalen of de prijzen zijn gestegen of gedaald, gebruikt Aegon de HICPxT-index.

HICPxT staat voor Harmonised Index of Consumer Prices ex Tobacco. Aegon kijkt ieder jaar hoeveel de prijzen zijn gestegen tussen oktober en oktober van het jaar daarvoor. Dus bijvoorbeeld voor de indexatie op 1 januari 2023 kijkt Aegon naar de prijsstijging tussen oktober 2021 en oktober 2022.

Verzekeraars zoals Aegon gebruiken voor gegarandeerde indexatie alleen de HICPxT-index. Van jaar tot jaar kan er een verschil zijn tussen het verloop van de HICPxT en de CPI, maar over een langere periode bezien, is de verhoging gemiddeld vrijwel gelijk. De grafiek toont dit aan.

Wilt u zelf het verloop van de HICPxT in het afgelopen jaar zien, inclusief de stand van deze index na 12 maanden in november? Kijk dan op de website van eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teicp240/de

September 2020: Inhaalindexatie over de periode 2009 – 2014

Na de overstap naar Aegon en na betaling van alle lopende kosten, hebben we nog reserves. Die gebruiken wij om deelnemers met een indexatieachterstand een eenmalige verhoging van hun pensioen te geven. De komende maanden stellen we de hoogte van deze ‘inhaalindexatie’ vast. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt, krijgt hierover eind 2020, begin 2021, persoonlijk bericht.


DNB is op 10 augustus 2020 akkoord gegaan met de CWO

Door het akkoord van DNB met de CWO ontstaat er een directe relatie tussen u en Aegon. Als ook de accountant alles nog een keer goed gecontroleerd heeft, wordt die relatie tussen u en Aegon definitief. Ons pensioenfonds trekt zich dan terug.


Op 10 juli 2020 is de melding Collectieve Waardeoverdracht (CWO) bij DNB gedaan

Met deze melding hebben wij DNB laten weten dat Aegon de volledige administratie van de pensioenen van ons gaat overnemen. Aegon garandeert zowel wel de betaling van uw pensioen als de jaarlijkse indexatie daarvan.


Op 9 juli 2020 is pensioenfonds VNU in liquidatie gegaan

Dit betekent dat we officieel de stap gezet hebben om ons fonds op te heffen. Voortaan staat er achter onze naam: ‘i.l.’: in liquidatie. Tot aan de zomer van 2021 wikkelen de oud-bestuurders van ons pensioenfonds, die voortaan ‘vereffenaars’ heten, de financiën van ons pensioenfonds af. Daarna stopt ons pensioenfonds definitief.


Per 1 januari 2020 volledige indexatie

Per 1 januari 2020 krijgt iedereen nog op de huidige wijze indexatie van het pensioenfonds. Voor oud-werknemers en gepensioneerden is die gebaseerd op de Nederlandse prijsstijgingen (CPI) en bedraagt 1,73%. Voor de werknemers van Nielsen is deze gebaseerd op de Nederlandse algemene loonstijgingen en bedraagt 2,49%. Vanaf 1 januari 2021 krijgt iedereen, dus ook de werknemers van Nielsen, van Aegon indexatie op basis van de Europese prijsstijgingen (HICPxT). Die indexatie was in het verleden gemiddeld ongeveer gelijk aan de Nederlandse prijsstijgingen.


Nieuwe pensioenregeling en indexatie voor medewerkers Nielsen

Met ingang van 1 januari 2020 krijgen de werknemers van Nielsen een nieuwe pensioenregeling. Zij bouwen vanaf die datum geen pensioen meer op in pensioenfonds VNU. Hun reeds opgebouwde pensioen in dat fonds behouden zij wel. Dat gaat mee met de overstap naar Aegon. De indexatie over hun bij pensioenfonds VNU opgebouwde pensioen is vanaf 1 januari 2021 gebaseerd op de Europese prijsstijgingen (HCPxT). Nu is de indexatie gebaseerd op de algemene loonstijging in Nederland en die is gemiddeld hoger. Daarom krijgen zij een eenmalige compensatie van 3,2% over het pensioen dat zij bij pensioenfonds VNU hebben opgebouwd.


Op 13 december 2019 is Aegon gekozen als nieuwe pensioenuitvoerder

Na een uitvoerige selectie is Aegon gekozen als nieuwe pensioenuitvoerder. Een solide verzekeraar die goed presteert op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Aegon is de meest kredietwaardige verzekeraar van Nederland, waar wij als pensioenfonds al langer mee samenwerken. We zijn dus blij dat deze partij de pensioenen en indexatie voor de toekomst garandeert.


Heeft u vragen over uw pensioen?

Neem dan contact op met Aegon.

Overstap in het kort

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2022
Nieuwsbrief januari 2021
Nieuwsbrief september 2020
Nieuwsbrief april 2020
Nieuwsbrief december 2019

Contact met Aegon

vrouw-met-tablet

Heeft u vragen over uw pensioen?

U kunt met vragen over uw pensioen dat u tot 1 januari 2020 bij pensioenfonds VNU heeft opgebouwd terecht bij Aegon.

Contact opnemen met Aegon

Op werkdagen kan dit van 9:00 tot 17:00 uur op 050 - 582 79 01 of kijk op www.aegon.nl. Via de chat kunt u daar uw vraag stellen.

Aegon is per e-mail te bereiken op deelnemer@mijnaegonpensioen.nl. U kunt ook schrijven naar: Aegon, Postbus 501, 9700 AM Groningen.

Over Aegon

Na een uitvoerige selectie is Aegon Leven gekozen als nieuwe pensioenuitvoerder. Een solide verzekeraar die goed presteert op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Aegon is de meest kredietwaardige verzekeraar van Nederland, waar wij als pensioenfonds al langer mee samenwerken.

De samenwerking met Aegon gebeurde tot nu toe op de achtergrond zonder dat u daar iets van merkte. Het pensioenfonds had namelijk al voor de overstap via een zogenoemd "garantiecontract" circa 86% van de pensioenen bij Aegon veiliggesteld. De andere 14% èn de indexatie over alle pensioenen had het pensioenfonds tot eind 2019 nog in eigen beheer.

Met de overstap naar Aegon per 1 januari 2020 is nu 100% van de pensioenen en alle toekomstige indexatie over die pensioenen veiliggesteld.

Per 1 januari 2021 heeft Aegon de administratie volledig van pensioenfonds VNU overgenomen.