Documenten

Hier vindt u alle belangrijke documenten van Stichting Pensioenfonds VNU i.l. waaronder de pensioenreglementen. Vanaf 1 januari 2020 vindt er geen pensioenopbouw meer plaats bij het fonds. De werknemers van Nielsen die onder het Pensioenreglement Nielsen Nederland vielen, hebben een nieuwe pensioenregeling gekregen en bouwen vanaf 1 januari 2020 pensioen op bij BeFrank. Alle tot 1 januari 2020 bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen zijn overgedragen aan Aegon.

Hieronder vindt u onder het kopje 'Oude pensioenreglementen en brochures' de reglementen, brochures en aanvullingen op het reglement (addenda) die tot 1 januari 2020 geldig waren. Onder het kopje 'Reglement Aegon en addenda' vindt u het reglement van Aegon dat op dit moment van toepassing is. In verband met de overdracht naar Aegon zijn twee addenda op de (oude) reglementen van het fonds opgesteld. Daarin staan ook de keuzemogelijkheden die u bij Aegon heeft, bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later dan de standaard pensioendatum wilt laten ingaan. De factoren die Aegon gebruikt om te berekenen welke gevolgen dit voor uw pensioen heeft zijn als bijlage van 'Addendum oude pensioenreglementen Pensioenfonds VNU en flexibiliserings- en afkoopfactoren.pdf' opgenomen.

Voor de volledigheid merken wij op dat geen reglement van BeFrank is opgenomen. De huidige werknemers ontvangen hierover informatie van BeFrank en/of de werkgever.