Deze website bevat slechts algemene informatie. Pensioenfonds VNU i.l. heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Pensioenfonds VNU i.l. aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden in de tekst of mogelijke nadelige gevolgen daarvan.