Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds VNU i.l. Het pensioenfonds voerde tot en met 31 december 2019 de pensioenregeling uit voor de werknemers van Nielsen in Nederland die onder het 'Pensioenreglement Nielsen Nederland 2015' vielen. De ondernemingen die onder dit reglement vielen waren Nielsen B.V. (VNU-A), Nielsen Media Research B.V. (NMR) en vanaf 1 januari 2015 AC Nielsen (Nederland) B.V. (alleen voor wat betreft de nieuwe pensioenopbouw). Voormalige werknemers van Brandbank en werknemers van Pointlogic waren uitgesloten van deelname.

Vanaf 1 januari 2020 vindt er geen pensioenopbouw meer plaats bij het pensioenfonds en is Stichting Pensioenfonds VNU i.l. een zgn. 'gesloten pensioenfonds'. De werknemers van Nielsen die onder het Pensioenreglement Nielsen Nederland vielen, hebben een nieuwe pensioenregeling gekregen en bouwen vanaf 1 januari 2020 pensioen op bij BeFrank.

Het pensioenfonds heeft per 1 januari 2020 een overeenkomst gesloten met Aegon Levensverzekering N.V. waardoor alle opgebouwde pensioenen inclusief alle toekomstige indexaties door Aegon worden gegarandeerd. Het pensioen wordt bij Aegon ieder jaar op 1 januari verhoogd op basis van de Europese prijsinflatie. Hiervoor wordt de HICPxT-index gebruikt (HICPxT staat voor Harmonised Index of Consumer Prices ex Tobacco, referentieperiode oktober -oktober).

Het pensioenfonds is per 9 juli 2020 in liquidatie getreden en heeft op 10 juli 2020 een voornemen tot collectieve waardeoverdracht (CWO) naar Aegon gemeld bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Op 10 augustus 2020 heeft DNB het pensioenfonds laten weten geen bezwaar te hebben tegen de CWO naar Aegon. Per 10 oktober 2020 heeft de CWO plaatsgevonden. Dat betekent dat alle pensioenen zijn overgedragen aan Aegon. Vanaf dat moment is het pensioenfonds er tussenuit gestapt en zijn de pensioenen rechtstreeks verzekerd bij Aegon.