Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel is terug te vinden in het jaarverslag.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:


H. (John) Dix

H. (John) DixLid verantwoordingsorgaan namens de deelnemers.

“Sinds juni 2018 ben ik Secretaris van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad en van de Europese Ondernemingsraad van Nielsen. Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon (Integrity Ambassador) en voorzitter van diverse werkgroepen binnen Nielsen waaronder die van harmonisatie van pensioenregelingen voor de verschillende dochterondernemingen van Nielsen.

De ontwikkelingen in pensioenland, en met name de gevolgen voor de medewerkers hebben mijn interesse en aandacht. Goed beleid van het bestuur is hierbij van primair belang en mijn betrokkenheid als lid van het verantwoordingsorgaan lijkt mij daarom een logische keuze.”


A. (Bert) van der Bree

A. (Bert) van der BreeLid verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.

“Ik heb diverse functies bekleed binnen VNU, de meeste tijd bij de VNU Tijdschriften. Sinds enige jaren geniet ik van mijn pensioen, wat o.a. mijn interesse in het functioneren van het pensioenfonds verklaart. Samen met de overige leden van het verantwoordingsorgaan beoordeel ik of er bij de pensioenuitvoering sprake is van een goede, evenwichtige belangenafweging. Kort samengevat: het gaat om het bevestigen van het vertrouwen in het gevoerde beleid.”


B.A. (Ben) Otten

B.A. (Ben) OttenLid verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.

“In de jaren 1974 tot 1978 was ik staflid ‘Concernontwikkeling Nieuwe Media VNU’ en daarna directeur/eigenaar van adviesbureau Otten Systemconsulting. Vanaf 2010 tot 2015 was ik tevens lid van de deelnemersraad / het verantwoordingsorgaan bij Pensioenfonds Achmea. Verder zet ik mij al 40 jaar actief in voor ouderenbelangen onder andere als raadslid, lijsttrekker Tweede Kamer voor de Ouderenunie en politiek leider van de Senioren Unie. Als voorzitter van KBO Nijmegen zit ik dicht op de ouderenproblematiek en bewaak ik de waardevastheid van de pensioenen, iets waar ik mij ook bij Pensioenfonds VNU graag voor wil inzetten.”


G.J. (Ina) Bensink

G.J. (Ina) BensinkLid verantwoordingsorgaan namens de werkgever.

“Sinds 1 oktober 2011 ben ik in dienst van Nielsen B.V. als Manager International Tax Reporting. In deze functie begeleid en controleer ik de rapportage van de fiscale cijfers van de Nielsen entiteiten in Europa voordat deze cijfers opgenomen kunnen worden in de geconsolideerde belastingpositie van Nielsen. Eerder heb ik voor diverse multinationals belastingaangiften en -rapportages opgesteld. Daarvoor was ik werkzaam in de Financial Accounting en was ik diverse keren lid van het Bestuur van een pensioenfonds. Een klik met cijfers dus!

Als Lid van het Verantwoordingsorgaan van het VNU Pensioenfonds namens de werkgever zal ik met een kritische blik kijken naar het door het bestuur uitgevoerde beleid én de beleidskeuzes voor de toekomst. Ook zal ik graag meedenken over de onderwerpen waarover het Verantwoordingsorgaan adviezen geeft. Leidraad hierbij zal zijn een evenwichtige belangenafweging en de beheersing van risico’s.”