Er is een dagelijks bestuur gevormd, zij houden operationeel de vinger aan de pols. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van hen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:


M.J. (Marc) Borkink

M.J. (Marc) BorkinkBestuurslid namens de pensioengerechtigden, vice-voorzitter.
Voorzitter van de beleggingscommissie.

“Als voormalig Corporate Treasurer van VNU heb ik een brede kennis van internationale financiële markten. Alle betrokkenen bij het pensioenfonds mogen en kunnen van mij verwachten dat ik mij zal richten op een goede beheersing van de verhouding risico/rendement van de beleggingen. Goede en transparante rapportages zijn van groot belang, evenals samenwerking binnen het bestuur en met alle toezichthoudende instanties. Dit alles om een gezonde toekomst van het fonds te waarborgen.”


M.J.B. (Marcel) Rutte

M.J.B. (Marcel) RutteBestuurslid/voorzitter namens de werkgever.

“Ik ben op 1 juli 2016 als bestuurder van Nielsen Nederland vertrokken maar ik ben ook na die datum bij het fonds betrokken gebleven. Ik heb een financiële achtergrond en heb reeds acht jaar (2009-2017) ervaring als bestuurder van het fonds. Ik hecht zeer aan een gelijkwaardige participatie van de bestuursleden en een evenwichtige belangenbehartiging staat bij mij bovenaan de lijst. Ik voel mijzelf door mijn 38 VNU/Nielsen-jaren zeer verbonden met zowel de gepensioneerden, met de slapers als met de actieven.”