Organisatie

Het bestuur, verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregelingen van Pensioenfonds VNU, bestaat uit:


M.J.B. (Marcel) Rutte

M.J.B. (Marcel) RutteBestuurslid namens de werkgever, voorzitter.

“Ik ben op 1 juli 2016 als bestuurder van Nielsen Nederland vertrokken maar ik ben ook na die datum bij het fonds betrokken gebleven. Ik heb een financiële achtergrond en heb reeds acht jaar (2009-2017) ervaring als bestuurder van het fonds. Ik hecht zeer aan een gelijkwaardige participatie van de bestuursleden en een evenwichtige belangenbehartiging staat bij mij bovenaan de lijst. Ik voel mijzelf door mijn 38 VNU/Nielsen-jaren zeer verbonden met zowel de gepensioneerden, met de slapers als met de actieven.”


M.J. (Marc) Borkink

M.J. (Marc) BorkinkBestuurslid namens de pensioengerechtigden, vice-voorzitter.
Voorzitter van de beleggingscommissie.

“Als voormalig Corporate Treasurer van VNU heb ik een brede kennis van internationale financiële markten. Alle betrokkenen bij het pensioenfonds mogen en kunnen van mij verwachten dat ik mij zal richten op een goede beheersing van de verhouding risico/rendement van de beleggingen. Goede en transparante rapportages zijn van groot belang, evenals samenwerking binnen het bestuur en met alle toezichthoudende instanties. Dit alles om een gezonde toekomst van het fonds te waarborgen.”


F.G.M. (Frank) Wanschers

F.G.M. (Frank) WanschersBestuurslid namens de werkgever.

“Sinds het najaar van 2011 ben ik werkzaam bij Nielsen als Vice President International Tax. Ik ben zowel uit hoofde van mijn functie als persoonlijk erg geïnteresseerd in pensioenen. Met name het zich snel wijzigende pensioenlandschap maakt dat het zeer interessant en uitdagend is om deel uit te maken van het bestuur van dit pensioenfonds.”


M. (Michel) van den Hoven

M. (Michel) van den HovenBestuurslid namens de werkgever.

“Sinds begin 2009 ben ik werkzaam bij Nielsen als Director International Tax voor de EMEA regio. Ik was me al vroeg bewust van het belang van een goede oudedagsvoorziening voor mezelf en ook het goed achterlaten van nabestaanden. In dat verband vind ik pensioen een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het bestuur heeft als primaire taak de uitvoering van de afgesproken pensioenregeling te realiseren. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Met mijn achtergrond denk ik hieraan een goede bijdrage te kunnen leveren.”


Mevr. G.J. (Geertje) Wiss-Wegh

G.J. (Geertje) Wiss-WeghBestuurslid namens de pensioengerechtigden.

“Ik ben sinds 2009 met pensioen en ben, als enige gepensioneerde vrouw, al een aantal jaren lid van het bestuur. Ik probeer zoveel mogelijk de belangen van de gepensioneerden te behartigen en te zorgen dat het pensioenfonds gezond blijft. Duidelijke communicatie met de deelnemers over hoe het fonds ervoor staat vind ik heel belangrijk.”


Mevr. M. (Marieke) van ’t Riet

M. (Marieke) van ’t RietBestuurslid namens de werknemers.

“Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Nielsen als Senior Legal Counsel. Mijn ervaring in de wereld van de pensioenen heb ik opgedaan tijdens mijn zitting in het verantwoordingsorgaan. Met mijn benoeming als bestuurslid is het besturen in plaats van het toezicht houden begonnen. Het behartigen van de evenwichtige belangen van alle betrokkenen zie ik als een van de belangrijkste taken tezamen met het voeren van een helder en transparant beleid. Daar ga ik me volledig voor inzetten als bestuurder.”