Pensioenfonds VNU is een ondernemingspensioenfonds. Pensioenfonds VNU is opgericht in 1978 om de pensioenregelingen van Nederlandse VNU-bedrijven in onder te brengen. Door verkoop van vele bedrijfsonderdelen in de periode 1993-2007 is het aantal actieve deelnemers nu beperkt. Per 1 januari 2015 zijn de actieve deelnemers van Pensioenfonds AC Nielsen aangesloten. Inclusief AC Nielsen heeft Pensioenfonds VNU per 1 januari 2018 circa 230 actieve deelnemers.

De tot en met 31 december 2014 opgebouwde pensioenen van AC Nielsen zijn bij Pensioenfonds AC Nielsen achtergebleven. Per 1 januari 2018 waren er circa 2.100 gewezen deelnemers (slapers, ontvangen nog geen pensioenuitkering) en circa 3.000 pensioengerechtigden. Pensioenfonds VNU is aangesloten bij de koepelorganisatie de Pensioenfederatie.