Het laatste nieuws

Effect economische mee- en tegenvallers op uw pensioen

Vanaf 30 september 2019 moeten pensioenfondsen op www.mijnpensioenoverzicht.nl de effecten van economische mee- en tegenvallers op het pensioen zichtbaar maken. Dat betekent dat u drie bedragen krijgt te zien namelijk:

  • Uw pensioen bij pensionering volgens verwachting
  • Uw pensioen bij pensionering als het economisch tegen zit
  • Uw pensioen bij pensionering als het economisch mee zit

Voor Pensioenfonds VNU zijn deze bedragen helaas nog niet beschikbaar via www.mijnpensioenoverzicht.nl Onze administrateur werkt er hard aan om deze gegevens te uploaden. Vanaf eind december 2019 zijn deze gegevens wel beschikbaar. Als u tot die tijd een berekening wilt ontvangen van uw pensioen volgens een verwacht, een optimistisch en pessimistisch economisch scenario dan kunt u dit opvragen bij onze pensioenadministrateur RiskCo Administration B.V.

Telefoon 020  208 5129 of per e-mail pensioenfonds.vnu@RiskCoAdministrations.com

Nieuwsbrief juli 2019

Onlangs is de nieuwsbrief juli 2019 verzonden.

Hieronder treft u de volledige nieuwsbrief aan.

Indexatie per 1 januari 2019

De pensioenen zijn per 1 januari 2019 als volgt verhoogd:

  • Huidige werknemers1,99%
  • Voormalige werknemers1,68%
  • Pensioengerechtigden1,68%

De verhoging wordt betaald uit de financiële middelen van het pensioenfonds. Omdat de financiële positie van het pensioenfonds op dit moment goed is, heeft het bestuur kunnen besluiten dat de verhoging 100% bedraagt van de stijging van de prijzen c.q. de lonen.

Voor het vaststellen hoeveel de prijzen c.q. de lonen het afgelopen jaar zijn gestegen kijkt het pensioenfonds naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wij verwachten uw pensioen ook de komende jaren te kunnen verhogen, maar de verhoging wordt van jaar tot jaar bekeken. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat uw pensioen niet of niet volledig wordt verhoogd. Uw pensioen wordt dan minder waard.