Het laatste nieuws

Nieuwsbrief juli 2019

Onlangs is de nieuwsbrief juli 2019 verzonden.

Hieronder treft u de volledige nieuwsbrief aan.

Indexatie per 1 januari 2019

De pensioenen zijn per 1 januari 2019 als volgt verhoogd:

  • Huidige werknemers1,99%
  • Voormalige werknemers1,68%
  • Pensioengerechtigden1,68%

De verhoging wordt betaald uit de financiële middelen van het pensioenfonds. Omdat de financiële positie van het pensioenfonds op dit moment goed is, heeft het bestuur kunnen besluiten dat de verhoging 100% bedraagt van de stijging van de prijzen c.q. de lonen.

Voor het vaststellen hoeveel de prijzen c.q. de lonen het afgelopen jaar zijn gestegen kijkt het pensioenfonds naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wij verwachten uw pensioen ook de komende jaren te kunnen verhogen, maar de verhoging wordt van jaar tot jaar bekeken. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat uw pensioen niet of niet volledig wordt verhoogd. Uw pensioen wordt dan minder waard.