Beste deelnemer,Welkom bij Stichting Pensioenfonds VNU! In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioen, inclusief AOW en pensioen van eventuele andere werkgevers.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u hier.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. In laag 3 staan alle belangrijke documenten van het pensioenfonds zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

  • Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

   Meer informatie
  • Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen.

   Meer informatie
  • Zolang u bij één van de ondernemingen van Nielsen in Nederland werkt, is er voor uw partner aanvullend ook een tijdelijk partnerpensioen verzekerd.

   Meer informatie
  • Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen.

   Meer informatie
  • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

   Meer informatie
  • Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling Niet?

  • Als u niet meer bij één van de ondernemingen van Nielsen in Nederland werkt, is er voor uw partner geen aanvullend tijdelijk partnerpensioen meer verzekerd.

   Meer informatie
  • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

   Meer informatie
  • De opbouw van pensioen gaat over een salaris tot maximaal € 107.593 (niveau 2019) per jaar. Heeft u een hoger salaris? Dan bouwt u over het deel boven € 107.593 geen pensioen op bij Stichting Pensioenfonds VNU.

   Meer informatie
 • Hoe bouwt u pensioen op?

  • U bouwt op drie manieren pensioen op:

   • A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

   • B. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds VNU. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

   • C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

   Meer informatie
  • Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

   Meer informatie
  • U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto jaarloon. Over de eerste € 18.057,85 bouwt u (in 2019) geen pensioen op omdat u vanaf uw AOW-leeftijd ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Over het bruto jaarloon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,75% aan pensioen op.

   Meer informatie
  • Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u iedere maand premie, dit vindt u terug op uw loonstrook. U betaalt per jaar in totaal 6% over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is uw bruto jaarloon min het drempelbedrag van € 18.057,85 (in 2019). De overige premie en alle kosten van het pensioenfonds (met uitzondering van beleggingskosten) worden door de werkgever betaald. De kosten om het vermogen te beleggen betaalt het pensioenfonds zelf.

   Meer informatie
 • Welke keuzes heeft u zelf?

  • Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

   Meer informatie
  • U bouwt pensioen op over het salaris tot € 107.593 (niveau 2019). Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan een aparte pensioenregeling via uw werkgever. Deze aanvullende pensioenregeling loopt dus niet via het pensioenfonds.

   Meer informatie
  • Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan bij uitdiensttreding of op de pensioendatum.

   Meer informatie
  • Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op de pensioendatum.

   Meer informatie
  • Wilt u (gedeeltelijk) eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u als u eerder met pensioen wilt gaan 6 weken voor de gewenste pensioendatum aanvragen. Als u later met pensioen wilt gaan moet u dit 6 maanden voor de standaard pensioendatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

   Meer informatie
  • Wilt u beginnen met een hoger pensioen en na een aantal jaar een lager pensioen? Dat kan op de pensioendatum. Dit moet u 6 weken voor de pensioendatum aanvragen.

   Meer informatie
  • Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

 • Hoe zeker is uw pensioen?

  • De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

   Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de stijging van de lonen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

   • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

   • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

   • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

   Meer informatie
  • Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen per 1 januari voor deelnemers als volgt geïndexeerd:

     Indexatie NMR Stijging lonen NMR Indexatie overig Stijging lonen overig
   2019 1,99% 1,99% 1,99% 1,99%
   2018 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
   2017 1,59% 1,59% 1,59% 1,59%

   Deze percentages zijn van toepassing als u werknemer bent bij Nielsen. Als u niet meer in dienst bent, kijkt u dan hier.

   Meer informatie
  • Als we een tekort hebben, zal het pensioenfonds in eerste instantie een beroep doen op de uitvoeringsovereenkomst tussen Nielsen en het pensioenfonds. Op grond van deze overeenkomst is Nielsen verantwoordelijk voor alle tekorten van het fonds. Daarnaast kunnen we - indien nodig - één of meer van deze maatregelen nemen:

   • Aanpassing van het beleggingsbeleid.

   • Uw pensioen wordt niet meer (volledig) geïndexeerd.

   • Uw premie gaat omhoog.

   • Uw pensioenopbouw wordt lager.

   • In het uiterste geval verlagen wij uw pensioen.

   Meer informatie
 • Welke kosten maken wij?

  • Stichting Pensioenfonds VNU maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

   • Kosten voor de administratie, controle en advies.

   • Kosten om het vermogen te beheren.

   Meer informatie
 • Wanneer moet u in actie komen?

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl